Omsorgsstønad

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

Pårørende eller frivillige med omsorg for personer med stort omsorgsbehov kan søke om omsorgsstønad. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad. 
 

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad, som tidligere ble kalt omsorgslønn, utbetales til pårørende eller frivillige for personer med stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. En forutsetning for å motta omsorgsstønad er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. 
 
Det vil bli vurdert om andre hjemmetjenester er tilstrekkelig. Dersom det ikke er søkt NAV om hjelpestønad til tilsyn og pleie, vil kommunen kreve at den omsorgstrengende søker om slik stønad før søknaden om omsorgsstønad blir behandlet.
 

Har du ytelser fra NAV?

Hvis du får omsorgsstønad fra kommunen, må du melde fra til NAV hvis du allerede har, skal skal søke om, en ytelse fra dem. Omsorgsstønaden kan påvirke beregningen av NAV-ytelsen.
Du finner mer informasjon på nettsidene til NAV.

Slik søker du

Du kan kontakte tjenestekontoret for å få mer informasjon og hjelp til å søke om omsorgsstønad.

Søk om omsorgsstønad

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 

Skal du sende melding om noe sensitivt?