Nettverk for observasjons- og NEWS-instruktører

Nettverk for observasjons- og NEWS-instruktører er et interkommunalt nettverk for instruktører i kommuner på Agder, som ble opprettet i 2015. Nettverkets formål er å gi kompetanseheving til helsepersonell som har rollen som instruktør på sin avdeling, slik at instruktøren kan gi videre opplæring til sine kollegaer. Alle kommuner i Agder deltar i nettverket, og drives av USHT Agder øst og vest.

Bakgrunn

Nettverket bygger sitt innhold på helsedirektoratets retningslinje: Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand - Helsedirektoratet

Samlinger

USHT Agder tilbyr to ganger i året alle nye instruktører/ eller andre som trenger en oppfriskning, halvdagssamling hvor fokus er opplæring i observasjonskompetanse og ABCDE-metodikken. Videre arrangeres det fagdager to ganger i året med tema knyttet til NEWS2-kartleggingsverktøy og kommunikasjon med mer. Digital samling på høsten og fysisk samling på våren.

Forventninger til deltakere:

USHT anbefaler at det er en instruktør per avdeling. Instruktøren gir opplæring til sine kollegaer i ABCDE, NEWS med mer og er en pådriver for observasjonskompetanse på arbeidsplassen. USHT anbefaler instruktører og dele faglige temaer som blir tatt opp på fagdager med sine kollegaer

Nyttige nettressurser

Opplæringsmateriell er tilgjengelig for alle instruktører og andre som ønsker å heve kompetansen innenfor observasjonskompetanse og NEWS2: Observasjonskompetanse og NEWS2 Agder øst - Grimstad kommune

Kontaktinformasjon

Merethe Andreassen Land
Fagkoordinator Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder øst
E-post: merethe.a.land@grimstad.kommune.no
Mobil: 98 65 28 55
www.grimstad.kommune.no

Ta kontakt med USHT om du ønsker mer informasjon om fagnettverket, eller ønsker å høre erfaringer fra instruktører i andre kommuner.