Nettverk for observasjons- og NEWS-instruktører

Hva er nettverk for observasjons- og NEWS-instruktører? 

Nettverk for observasjons- og NEWS-instruktører er et interkommunalt nettverk for instruktører i kommuner på Agder, som ble opprettet i 2015. Nettverkets formål er å gi kompetanseheving til helsepersonell som har rollen som instruktør på sin avdeling, slik at instruktøren kan gi videre opplæring til sine kollegaer. Alle kommuner i Agder deltar i nettverket, og drives av USHT Agder øst og USHT Agder vest.

Nettverket bygger sitt innhold på helsedirektoratets retningslinje: Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand - Helsedirektoratet

Opplæring, samlinger og fagdager

USHT Agder tilbyr to ganger i året alle nye instruktører/ eller andre som trenger en oppfriskning, halvdagssamling hvor fokus er opplæring i observasjonskompetanse og ABCDE-metodikken. Videre arrangeres det fagdager to ganger i året med tema knyttet til NEWS2-kartleggingsverktøy og kommunikasjon med mer. 

Opplæringsmateriell

Opplæringsmateriell er tilgjengelig for alle instruktører og andre som ønsker å heve kompetansen innenfor observasjonskompetanse og NEWS2: Observasjonskompetanse og NEWS2 Agder øst - Grimstad kommune

Ta kontakt med USHT om du ønsker mer informasjon, eller ønsker å høre erfaringer fra instruktører i andre kommuner. 

Kontaktinfo

Merethe Andreassen Land
Fagkoordinator Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder øst
E-post: Merethe A. Land
Mobil: 98 65 28 55
www.grimstad.kommune.no