Arrangementsveileder - skjenking av alkohol

Søknadsskjema

Typer bevilling og frister

Ambulerende skjenkebevilling

Sluttet selskap. Skjenkearealene skal være avmerket på tegning og utendørs areal skal være tydelig og fysisk avgrenset. Max skjenketid innendørs og utendørs til kl. 02:00.
Søknadsfrist: Ca 1 uke før arrangementet

Skjenkebevilling for enkelt anledning

Skjenkearealene skal være avmerket på tegning og utendørs areal skal være tydelig og fysisk avgrenset. Max skjenketid innendørs og utendørs til kl. 02:00.
Søknadsfrist: Ca 3 uker før arrangementet

Utvidet skjenkeareal

Skjenkearealene skal være avmerket på tegning og utendørs areal skal være tydelig og fysisk avgrenset.
Søknadsfrist: Ca 3 uker før arrangementet

Utvidet skjenketid

Max skjenketid innendørs og utendørs til kl. 02:00
Søknadsfrist: Ca 3 uker

Lenke til siden Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger