Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Skjenkebevilling – søknad til sommerens arrangementer
På grunn av ferieavvikling er det satt en frist for søknader om skjenkebevillinger til arrangementer i Grimstad som skal avvikles før 5. august 2019.  Disse søknadene må være mottatt innen 2. juli 2019.   

Eventuelle henvendelser som haster formidles via e-post til postmottak@grimstad.kommune.no, eventuelt til fungerende rådmann som vurderer om saksbehandler må kontaktes.