Frivillighetspris

Frivillighetsprisen er en ny pris i 2019. Prisen skal gis til en person bosatt i Grimstad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet.

Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
Retningslinjer for frivillighetspris (PDF, 420 kB)

Send inn forslag

Forslag på kandidater må begrunnes.

Lenke til forslagsskjema

Frist for å sende inn forslag er 30. oktober 2020.

Vinnere av Frivilllighetsprisen

Frivillighetsprisen - vinnere
Årstall Vinner
2019 Bjørg Igland - innsats i Grimstad Turn- og idrettsforening

Kontaktinfo

Karin Glomsaker
Enhetsleder
Telefon: 37 25 04 82
Mobil: 482 55 026