Frivillighetspris

Frivillighetsprisen er en ny pris i 2019. Prisen skal gis til en person bosatt i Grimstad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet.

Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
Retningslinjer for frivillighetspris (PDF, 420 kB)

Send inn forslag

Forslag på kandidater må begrunnes.

Lenke til forslagsskjema

Forslag kan også sendes i brev til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad,
på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no eller frivilligsentralen@grimstad.kommune.no.. 

Frist for å sende forslag er 30. oktober 2022.

Vinnere av Frivilllighetsprisen

  • 2021: Reidar Svendsen
    - som har lagt ned en enorm innsats for flere ulike forening gjennom mange år
  • 2020: Karin Haugenes
    - for innsatsen i arbeidet med Rasteplassen
  • 2019: Bjørg Igland
    - for innsatsen i Grimstad Turn- og Idrettsforening

Kontaktinfo

Natália Hepnerová
Daglig leder Grimstad frivilligsentral

Telefon 97 59 15 06