Endre fakturamottaker for kommunale gebyrer og eiendomsskatt

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale de kommunale gebyrene. Skjemaet under skal brukes når en annen enn hjemmelshaver/den som eier eiendommen skal motta fremtidige fakturaer.

Ny fakturamottaker må eventuelt opprette ny/egen avtalegiroavtale. Har dere takket ja til «JTTA/Alltid eFaktura» (ja takk til alle) vil dere automatisk få eFaktura fra Grimstad kommune.

Dersom fakturaen ikke betales i tide, vil purring og varsel om inkasso sendes til den som er juridisk ansvarlig for kravet.

Les mer på siden med informasjon om avtalegiro, eFaktura og Vipps.

Skjema for endring av fakturamottaker