Endre fakturamottaker for kommunale gebyrer og eiendomsskatt

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale de kommunale gebyrene. Skjemaet under skal brukes når en annen enn hjemmelshaver/den som eier eiendommen skal motta fremtidige fakturaer.

Vær oppmerksom på at endringen kan medføre at allerede eksisterende avtalegiro- eller e-fakturaavtaler må avsluttes, og inngås på nytt med ny KID- eller e-fakturareferanse.
Referansen oppgis på den første tilsendte fakturaen til den nye mottakeren.

Dersom fakturaen ikke betales i tide, vil purring og varsel om inkasso sendes til den som er juridisk ansvarlig for kravet.

Skjema for endring av fakturamottaker