Eiendomsskatteliste

Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn i slutten av februar eller begynnelsen av mars hvert år. I de 4 ukene som eiendomsskattelisten ligger ute til offentlig ettersyn, finner du den under Kunngjøringer og høringer

Eiendomsskattekontoret lager hvert år en skatteliste der alle skattlagte eiendommer i kommunen er ført opp med verdien på eiendommen. Listen viser skattetakst og utskreven eiendomsskatt for hver eiendom.

Eiendomsskattelisten legges ut innen utgangen av februar. Etter loven skal den ligge til offentlig ettersyn i minst 3 uker fra kunngjøringsdato.

Melding om feil eller klage må merkes med gårds- og bruksnummer og sendes til kommunen på e-post eller i brev:

Har du spørsmål?

Telefon: 37 25 03 00
(kommunens sentralbord)
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no