Kunngjøringer og høringer
Publisert 19.06.2017

Forslag til utbyggingsavtale for nedgravde renovasjonsanlegg i Borgåsen 2 legges ut til offentlig ettersyn.

Avtalen er mellom Block Watne AS og Grimstad kommune og gjelder for utbygging av nedgravde renovasjonsanlegg i Borgåsen 2 (sak nr.17/3648).

Publisert 31.05.2017

Det meldes om oppstart av reguleringsarbeid for Solbergåsen Vest.  
Frist for å sende inn uttalelser til oppstartsmeldingen er satt til 27. juni 2017

Publisert 20.04.2017

Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen ønskes styrket!  Det vil bli utarbeidet en plan for trafikksikkerhet basert på aktuelle og fremtidige utfordringer. Målrettede tiltak må settes inn - selv om mye allerede er gjort. Dette arbeid krever medvirkning og god samordning mellom mange parter. Kommunen inviterer til bred medvirkning og allmenn debatt.

Publisert 07.03.2017

Utlegging til offentlig ettersyn 

Publisert 01.03.2017

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Morholtåsen boligområde del 1 legges ut til offentlig ettersyn. Avtalen er mellom EIMYR AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging av Morholtåsen boligområde - sak nr. 2010/180.

Publisert 07.02.2017

Det er satt av midler for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon i Grimstad. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Fant du det du lette etter?