Kunngjøringer og høringer
Publisert 05.06.2020

I møte 22. juni 2020 skal kommunestyret i Grimstad skal oppnevne meddommere til Aust-Agder tingrett, jordskifteretten og Agder lagmannsrett.  Valget gjelder for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.

Publisert 28.05.2020

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 19.07.20

Publisert 19.05.2020

Vedtatt endring. Klagefrist er 15.06.20

Publisert 19.05.2020

Raet nasjonalpark har i samarbeid med Rådgivende utvalg og med solid deltakelse i kommunene, utarbeidet en besøksstrategi forankret i nasjonalparkens forvaltningsplan og Miljødirektoratets veileder for besøksstrategier. Besøksstrategien ble godkjent av styret i september 2019 og oversendt Miljødirektoratet for faglig godkjenning.

Publisert 14.05.2020

Vedtatt endring av bestemmelse. Klagefrist er satt til 07.06.20

Publisert 12.05.2020

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 08.06.20

Publisert 07.05.2020

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 22.06.20

Publisert 30.04.2020

Varsel om oppstart. Frist for innspill er 08.06.20

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.

Publisert 12.04.2019

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.