Kunngjøringer og høringer
Publisert 10.07.2019

Grimstad kommune har vedtatt en forvaltningsplan for grågås, et av tiltakene i forvaltningsplan var tidlig jaktstart på grågås.

Publisert 08.07.2019

Grimstad kommune har jobbet med å revidere gjeldende Klima- og energiplan. Klima-, miljø- og energiplanen er en temaplan som skal hjelpe til å koordinere kommunens innsats for å redusere sine egne utslipp og være en bidragsyter til å senke samfunnet sine utslipp. Planen skal gi en beskrivelse av utfordringer og tiltak på ulike temaområder. Den vil være et viktig redskap for kommunen, som underlag for beslutninger i klima og miljøarbeidet

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.

Publisert 19.06.2019

Planforslag vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 17. august 

Publisert 18.06.2019

Planlegging igangsatt. Frist for innspill er 12.08.19

Publisert 12.04.2019

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Publisert 13.12.2018

Vedtatt detaljregulering. Frist for klage er 27. juli 2019

Fant du det du lette etter?