Kunngjøringer og høringer
Publisert 19.02.2020

Det er et ulovfestet forvaltningsprinsipp at forvaltningen skal gjøre vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte.  Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak.
Formålet med konsekvensutredningen og den etterfølgende høringen er derfor å belyse konsekvensene av å nedlegge Fjære ungdomsskole.

Publisert 19.02.2020

Det er et ulovfestet forvaltningsprinsipp at forvaltningen skal gjøre vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte.  Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak.
Formålet med konsekvensutredningen og den etterfølgende høringen er derfor å belyse konsekvensene av å nedlegge Tønnevoldskogen barnehage.

Publisert 11.02.2020

Varsel om endring av del av plan. Frist for merknader er 04.03.20

Publisert 11.02.2020

Planforslag legges ut på offentlig ettersyn. Frist for merknader er 21.03.20

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.

Publisert 12.04.2019

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.