Kunngjøringer og høringer
Publisert 05.01.2023

Offentlig ettersyn. Høringsfrist er 18.02.23.

Publisert 30.06.2022

22. juni 2022 behandlet kommunestyret sak om valg av fremtidig skolestruktur i Grimstad kommune og dimensjonering av nye Holviga barneskole.