Kunngjøringer og høringer
Publisert 30.09.2022

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 14.11.22

Publisert 23.09.2022

I forbindelse med at det skal lages veiadresse for ny vei i utbyggingsområdet til PS Anlegg på Imås, sendes adressenavnet med dette ut på lokal høring.

Publisert 16.09.2022

Vedtatt plan. Klagefrist er 10.10.22