Kunngjøringer og høringer
Publisert 24.10.2019

Vedtatt reguleringsplan. Klagefrist er 17. november 2019

Publisert 11.10.2019

Varsel om oppstart. Frist for innspill er 13.11.19

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.

Publisert 12.04.2019

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.