Kunngjøringer og høringer
Publisert 08.12.2017

Det varsles om oppstart av reguleringsarbeid for Omre industriområde. Samtidig legges planprogram ut på høring.

Publisert 07.12.2017

Teknisk utvalg har vedtatt endring av detaljregulering for Bringsværmoen B2 og B3

Publisert 22.11.2017

Oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for Frivoldveien

Publisert 14.11.2017

Forslag til detaljregulering er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 19. desember 2017

Publisert 21.09.2017

Til regulering av ferdselen i område der utfarten er stor, kan kommunen med samtykke av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler, jf friluftsloven § 15. Reglene samsvarer i det vesentligste med det som kommunestyret tidligere har vedtatt og som ble stadfestet av fylkesmannen, men etter klage opphevet av Miljødirektoratet i juni 2014. Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Publisert 07.09.2017

Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad I4-Helse er lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 15. januar 2018.

Publisert 24.08.2017

Forslag til detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 09.10.17

Publisert 31.05.2017

Forslag til detaljregulering er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å sende inn merknader er 15.januar 2018

Fant du det du lette etter?