Kunngjøringer og høringer
Publisert 12.07.2021

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 31.08.21

Publisert 29.06.2021

Planstrategi for Grimstad kommune 2021-2023 er sendt på høring.

Publisert 25.06.2021

Offentlig ettersyn. Høringsfrist er 09.08.21.

Publisert 11.06.2021

Høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 09.08.21