Kunngjøringer og høringer
Publisert 16.11.2022

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 02.01.2023

Publisert 30.06.2022

22. juni 2022 behandlet kommunestyret sak om valg av fremtidig skolestruktur i Grimstad kommune og dimensjonering av nye Holviga barneskole.