Kunngjøringer og høringer
Publisert 21.01.2022

Statens kartverket har kommet med vedtak i navnesak etter å ha gjenåpnet navnesak for To(r)sk(e)holmen. Navnesaken ble gjenåpnet etter en henvendelse fra Gårdeierforeningen Grimstad ved Dag Wirak.

Publisert 21.01.2022
Utsikt over Grimstad havn

Fra nyttår ble fartsforskriften i Grimstad og nærmere hundre andre kommuner opphevet som følge av ny havne- og farvannslov. Nå legger vi ut ny forskrift på høring i tre uker, hvor eneste store endring fra tidligere er dato for nedsatt fart.

Publisert 19.01.2022

Grimstad kommune ble tildelt 1 400 000 kr den 17. desember 2021 (femte tildelingsrunde) og 1 759 000 kr den 21. desember 2021 (sjette tildelingsrunde) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), totalt 3 159 000 kr. Midlene skal brukes som kompensasjonsordning for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Publisert 09.12.2021

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 28.01.22

Publisert 09.12.2021

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 28.01.22.

Publisert 09.12.2021

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 24.01.22.