Kunngjøringer og høringer
Publisert 27.11.2020

Vedtatt planendring. Klagefrist er 19.12.20

Publisert 26.11.2020

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 14.01.21

Publisert 26.11.2020

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 14.01.21

Publisert 25.11.2020

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 18.12.20.

Publisert 25.11.2020

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 24.12.20

Publisert 24.11.2020

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 18.12.20

Publisert 20.11.2020

For å få innspillene med til formannskapets behandling av budsjettet, er fristen 25. november 2020, Innspill som kommer inn etter denne datoen, legges ved saken til kommunestyremøte 15. desember.

Publisert 12.11.2020

Grimstad kommunestyre har i møte 27.10.2020, sak 20/166 i medhold av plan- og bygningsloven § 11-17 vedtatt endring av kommuneplanens arealdel 2019-2031 av forenklet prosess.

Hensikten med endringen har vært å rette opp tegnetekniske feil i plankartet, og konkretiseringer av bestemmelser.

Publisert 10.11.2020

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 14.12.20

Publisert 10.11.2020

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 14.12.20