Kunngjøringer og høringer
Publisert 24.02.2021

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 25.03.21

Publisert 19.02.2021

Vedtatt plan. Klagefrist 13.03.21.

Publisert 18.02.2021

Vedtatt endring av plan. Klagefrist er 20.03.21

Publisert 05.02.2021

Oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 07.03.21.

Publisert 20.11.2020

For å få innspillene med til formannskapets behandling av budsjettet, er fristen 25. november 2020, Innspill som kommer inn etter denne datoen, legges ved saken til kommunestyremøte 15. desember.

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.