Kunngjøringer og høringer
Publisert 01.08.2017

Forslag til detaljregulering for Landvik pukkverk er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 9. september 2017.

Publisert 03.07.2017

Miljødirektoratet har fastsatt en ny forskrift om forvaltning av bever. De nye reglene trådte i kraft 15. mai i år og gjelder fra og med årets jaktsesong. Kommunen sender derfor på høring et forslag til mål for bestandsutvikling samt forslag til forskrift der vi åpner for kvotefri jakt i hele kommunen.

Publisert 15.05.2017

Kommunestyret har i sak KS-17/52 den 2.5.2017 gjort vedtak vedrørende kommunalt vedlikehold av private veier.

Publisert 20.04.2017

Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen ønskes styrket!  Det vil bli utarbeidet en plan for trafikksikkerhet basert på aktuelle og fremtidige utfordringer. Målrettede tiltak må settes inn - selv om mye allerede er gjort. Dette arbeid krever medvirkning og god samordning mellom mange parter. Kommunen inviterer til bred medvirkning og allmenn debatt.

Publisert 01.03.2017

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Morholtåsen boligområde del 1 legges ut til offentlig ettersyn. Avtalen er mellom EIMYR AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging av Morholtåsen boligområde - sak nr. 2010/180.

Publisert 07.02.2017

Det er satt av midler for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon i Grimstad. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Publisert 23.08.2016

Forslag til detaljregulering for Lille Trollefjell er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å sende inn merknader er 18. september 2017. 

Fant du det du lette etter?