Kunngjøringer
Publisert 20.04.2017

Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen ønskes styrket!  Det vil bli utarbeidet en plan for trafikksikkerhet basert på aktuelle og fremtidige utfordringer. Målrettede tiltak må settes inn - selv om mye allerede er gjort. Dette arbeid krever medvirkning og god samordning mellom mange parter. Kommunen inviterer til bred medvirkning og allmenn debatt.

Publisert 06.04.2017

Det meldes om utvidelse av planområdet.

Publisert 05.04.2017

Områderegulering for Jortveit 2 legges ut til offentlig ettersyn 

Publisert 05.04.2017

Det meldes om oppstart av reguleringsarbeid for Grøm park 2

Publisert 30.03.2017

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2017. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 27.03.2017

Grimstad kommune skal utarbeide en kommunal forskrift som beskriver hvilke kriterier som skal gjelde for tildeling av langtidsplass på sykehjem i Grimstad og kriterier for føring av venteliste for langtidsplass for personer som har fått vedtak om langtidsplass, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

Publisert 06.04.2016

Nytt offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen. Frist for merknader er 3. mai 2017.

Fant du det du lette etter?