Kunngjøringer og høringer
Publisert 19.09.2019

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av del av Campus Grimstad – B/A1 legges ut til offentlig ettersyn.  Avtalen er mellom Tønnevoldskogen AS og Grimstad kommune og gjelder utbygging del av Campus Grimstad – B/A1 boligområde - sak nr. 17/6124 – 17/6125.

Publisert 19.09.2019

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av del av Skjevika syd legges ut til offentlig ettersyn i ekspedisjonen på Grimstad rådhus og biblioteket i sentrum.  Avtalen er mellom Skjevika Eiendomsutvikling AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging del av Skjevika syd boligområde  - sak nr. 18/10029.

Publisert 13.09.2019

Varsel om oppstart. Frist for innspill er 18.10.19

Publisert 03.09.2019

Kystverket ber om innspill og kommentarer til utarbeidet merkeplan for fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Kristiansand til Risør med oppstart i 2020.

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.

Publisert 12.04.2019

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Fant du det du lette etter?