Kunngjøringer og høringer
Publisert 18.09.2020

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 31.10.20

Publisert 16.09.2020

Vedtatt områderegulering. Klagefrist er 12.10.20

Publisert 10.09.2020

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 26.10.20

Publisert 19.05.2020

Raet nasjonalpark har i samarbeid med Rådgivende utvalg og med solid deltakelse i kommunene, utarbeidet en besøksstrategi forankret i nasjonalparkens forvaltningsplan og Miljødirektoratets veileder for besøksstrategier. Besøksstrategien ble godkjent av styret i september 2019 og oversendt Miljødirektoratet for faglig godkjenning.

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.