Kunngjøringer og høringer
Publisert 19.09.2018

Melding om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 26.10.18

Publisert 18.09.2018

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 18.10.18

Publisert 13.09.2018

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Holvigen. Klagefrist 06.10.18

Publisert 13.09.2018

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for ny gang- og sykkelvei langs Østerhusmonen

Publisert 07.09.2018

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 20.10.18

Publisert 05.09.2018

Det varsles oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 06.10.18

Fant du det du lette etter?