Kunngjøringer og høringer
Publisert 09.07.2020

Planarbeid igangsatt. Frist for innspill er 24.08.20

Publisert 06.07.2020

Kommuneplanens arealdel 2019-2031 ble vedtatt av kommunestyret 21.10.2019.
I etterkant av vedtaket har det oppstått utfordringer i tilknytting til bestemmelser, samt en rekke inkurier i plankartet.

Publisert 12.06.2020

Offentlig ettersyn. Frist for merknad er 15.08.20

Publisert 19.05.2020

Raet nasjonalpark har i samarbeid med Rådgivende utvalg og med solid deltakelse i kommunene, utarbeidet en besøksstrategi forankret i nasjonalparkens forvaltningsplan og Miljødirektoratets veileder for besøksstrategier. Besøksstrategien ble godkjent av styret i september 2019 og oversendt Miljødirektoratet for faglig godkjenning.

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.