Kunngjøringer og høringer
Publisert 29.11.2019

Formannskapet behandlet Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 i møte 27. november 2019 og forslag til Budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

Publisert 22.11.2019

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 19.12.19

Publisert 14.11.2019

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 05.01.20

Publisert 14.11.2019

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 15.12.19

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.

Publisert 12.04.2019

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.