Kunngjøringer og høringer
Publisert 22.06.2018

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Solbergåsen Vest Plan ID 270 legges ut til offentlig ettersyn.
Avtalen er mellom PS Utvikling AS og Grimstad kommune og gjelder utbygging av Solbergåsen boligområde (sak nr. 17/3527).

Publisert 21.06.2018

Det er varslet oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel for Grimstad kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Publisert 21.06.2018

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av GRØM A17 / SOLENGA legges ut til offentlig ettersyn. Avtalen er mellom Strandfjorden Eiendom AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging av Grøm A17 / Solenga boligområde (sak nr. 148/15).

Publisert 13.06.2018

Oppstart av planarbeid, offentlig ettersyn av planprogram og invitasjon til arealinnspill.

Fant du det du lette etter?