Kunngjøringer og høringer
Publisert 16.10.2017

Fristen for å søke spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturarenaer for 2018 er 1. november 2017.

Publisert 03.10.2017

Forskrift om adgang til jakt på bever i Grimstad og bestandsmålet for bever, ble vedtatt i Landbruksnemnda i 15. september 2017.

Publisert 21.09.2017

Til regulering av ferdselen i område der utfarten er stor, kan kommunen med samtykke av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler, jf friluftsloven § 15. Reglene samsvarer i det vesentligste med det som kommunestyret tidligere har vedtatt og som ble stadfestet av fylkesmannen, men etter klage opphevet av Miljødirektoratet i juni 2014. Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Publisert 24.08.2017

Forslag til detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 09.10.17

Publisert 20.04.2017

Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen ønskes styrket!  Det vil bli utarbeidet en plan for trafikksikkerhet basert på aktuelle og fremtidige utfordringer. Målrettede tiltak må settes inn - selv om mye allerede er gjort. Dette arbeid krever medvirkning og god samordning mellom mange parter. Kommunen inviterer til bred medvirkning og allmenn debatt.

Publisert 01.03.2017

Forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Morholtåsen boligområde del 1 legges ut til offentlig ettersyn. Avtalen er mellom EIMYR AS og Grimstad kommune, og gjelder utbygging av Morholtåsen boligområde - sak nr. 2010/180.

Publisert 07.02.2017

Det er satt av midler for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon i Grimstad. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Fant du det du lette etter?