Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyr består av to deler; en fast del og en variabel del.

Dersom du har vannmåler, betaler du for den mengden vann du bruker.
Dersom du ikke har vannmåler, beregner kommunen vannforbruket ditt.

Vannmålerleie

Priser fra 1/1-2019
Vannmålerleie 2019
Dimensjon på vannmåleren Leiepris per år
Til og med 25 mm 307,60
26 - 50 mm 350,69
51 - 150 mm 614,36

Vannmålerleie - tilleggsgebyr

Pris fra 1/1-2019
Vannmåler - tilleggsgebyr 2019
Tilleggsgebyr Pris
Dersom du ikke leser av vannmålerstanden innen årlig oppgitt frist, og kommunen må lese av vannmåleren, faktureres du med et tilleggsgebyr 1.000

Vann- og avløpsgebyrer - variabel del

Priser fra 1/1-2019
Vann- og avløpsgebyrer - variabel del 2019
Forbruksgebyr inkl mva per år Pris
Vann per m3 6,55
Vann: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 982,50
Vann: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 1473,75
Vann: Hytter og boliger med sommerledning eller vannpost har stipulert forbruk 75 m3. 491,25
Avløp per m3 10,59
Avløp: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1588,50
Avløp: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 2382,75
Avløp: Hytter og boliger med avløp som har stipulert forbruk 75 m3. 794,25
Abonnenter med vannmåler får forbruksgebyr etter faktisk forbruk.

Vann- og avløpsgebyrer - fast del

Priser fra 1/1-2019
Vann- og avløpsgebyrer - fast del 2019
Abonnementsgebyr (fast del) per år Vann inkl. mva Avløp inkl. mva
Hytte/fritidsbolig 1212,03 1795,64
Bolig <500 m2=""> 1212,03 1795,64
Bolig m/ekstra leilighet 1212,03 1795,64
Pr. vannpost for hytter 1212,03
Målt: 0 - 300 m3 1212,03 1795,64
Målt: 301 - 600 m3 1212,03 2278,74
Målt: 601 - 1 000 m3 1212,03 4557,52
Målt: 1 001 - 2 500 m3 1212,03 9115,20
Målt: 2 501 - 5 000 m3 2391,67 17090,38
Målt: 5 001 - 10 000 m3 4779,98 34181,04
Målt: 10 001 - 25 000 m3 8770,86 68362,10
Målt: 25 001 - 50 000 m3 22325,52 170905,24
Målt: 50 001 -75 000 m3 44651,04 341810,58
Målt: 75 001 - 100 000 m3 66976,56 569684,28
Målt: > 100 000 m3 89302,92 683621,13

Tilknytningsgebyrer

Lenke til oversikt over gebyrer for tilknytning til kommunalt vann og avløp

Forskrift

Fant du det du lette etter?