Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyr består av to deler; en fast del og en variabel del.

Dersom du har vannmåler, betaler du for den mengden vann du bruker.
Dersom du ikke har vannmåler, beregner kommunen vannforbruket ditt.

Vannmålerleie

Priser fra 1/1-2018
Dimensjon på vannmåleren Leiepris per år
Til og med 25 mm 361,74
26 - 50 mm 412,69
51 - 150 mm 722,47

Vannmålerleie - tilleggsgebyr

Pris fra 1/1-2018
Tilleggsgebyr Pris
Dersom du ikke leser av vannmålerstanden innen årlig oppgitt frist, og kommunen må lese av vannmåleren, faktureres du med et tilleggsgebyr 1.000

Vann- og avløpsgebyrer - variabel del

Priser fra 1/1-2018
Forbruksgebyr inkl mva per år Pris
Vann per m3 7,69
Vann: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1153,50
Vann: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 1730,25
Vann: Hytter og boliger med sommerledning eller vannpost har stipulert forbruk 75 m3. 576,75
Avløp per m3 10,59
Avløp: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1588,50
Avløp: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 2382,75
Avløp: Hytter og boliger med avløp som har stipulert forbruk 75 m3. 794,25
Abonnenter med vannmåler får forbruksgebyr etter faktisk forbruk.

Vann- og avløpsgebyrer - fast del

Priser fra 1/1-2018
Abonnementsgebyr (fast del) per år Vann inkl. mva Avløp inkl. mva
Hytte/fritidsbolig 1425,58 1795,20
Bolig <500 m2=""> 1425,58 1795,20
Bolig m/ekstra leilighet 1425,58 1795,20
Pr. vannpost for hytter 1425,58 1795,20
Målt: 0 - 300 m3 1425,58 1795,20
Målt: 301 - 600 m3 1425,58 2278,65
Målt: 601 - 1 000 m3 1425,58 4558,12
Målt: 1 001 - 2 500 m3 1425,58 9115,42
Målt: 2 501 - 5 000 m3 2813,45 17090,70
Målt: 5 001 - 10 000 m3 5623,86 34181,40
Målt: 10 001 - 25 000 m3 10318,39 68361,97
Målt: 25 001 - 50 000 m3 26264,72 170905,35
Målt: 50 001 -75 000 m3 52530,46 341809,87
Målt: 75 001 - 100 000 m3 78796,21 569684,77
Målt: > 100 000 m3 105062,97 683622,22

Tilknytningsgebyrer

Lenke til oversikt over gebyrer for tilknytning til kommunalt vann og avløp

 

Fant du det du lette etter?