Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyr består av to deler; en fast del og en variabel del.

Dersom du har vannmåler, betaler du for den mengden vann du bruker.
Dersom du ikke har vannmåler, beregner kommunen vannforbruket ditt.

Vannmålerleie

Priser fra 1/1-2023
Vannmålerleie 2023
Dimensjon på vannmåleren Leiepris per år
Til og med 25 mm 504,27
26 - 50 mm 574,91
51 mm og større 1 007,16

Vannmålerleie - tilleggsgebyr

Pris fra 1/1-2023
Vannmåler - tilleggsgebyr/avlesningsgebyr 2023
Tilleggsgebyr Pris
Dersom du ikke leser av vannmålerstanden innen årlig oppgitt frist, og kommunen må lese av vannmåleren, faktureres du med et tilleggsgebyr 1 000

Vann- og avløpsgebyrer - variabel del

Priser fra 1/1-2023
Vann- og avløpsgebyrer - variabel del 2023
Forbruksgebyr inkl mva per år Pris
Vann per m3 10,73
Vann: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1 609,50
Vann: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 2 414,25
Vann: Hytter og boliger med sommerledning eller vannpost har stipulert forbruk 75 m3. 804,75
Avløp per m3 13,81
Avløp: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 2 071,50
Avløp: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 3 107,25
Avløp: Hytter og boliger med avløp som har stipulert forbruk 75 m3. 1 035,75
Abonnenter med vannmåler får forbruksgebyr etter faktisk forbruk.

Vann- og avløpsgebyrer - fast del

Priser fra 1/1-2023
Vann- og avløpsgebyrer - fast del 2023
Abonnementsgebyr (fast del) per år Vann inkl. mva Avløp inkl. mva
Hytte/fritidsbolig 1 986,97 2 493,42
Bolig <500 m2 1 986,97 2 493,42
Bolig m/ekstra leilighet 1 986,97 2 493,42
Pr. vannpost for hytter 1 986,97
Målt: 0 - 300 m3 1 986,97 2 493,42
Målt: 301 - 600 m3 1 986,97 3 164,26
Målt: 601 - 1 000 m3 1 986,97 6 328,57
Målt: 1 001 - 2 500 m3 1 986,97 12 657,35
Målt: 2 501 - 5 000 m3 3 920,83 23 731,66
Målt: 5 001 - 10 000 m3 7 836,14 47 463,72
Målt: 10 001 - 25 000 m3 14 378,66 94 927,48
Målt: 25 001 - 50 000 m3 36 599,73 237 318,70
Målt: 50 001 -75 000 m3 73 199,45 474 637,53
Målt: 75 001 - 100 000 m3 109 799,18 791 062,52
Målt: > 100 000 m3 146 400,28 949 275,02

Tilknytningsgebyrer

Lenke til oversikt over gebyrer for tilknytning til kommunalt vann og avløp

Forskrift