Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyr består av to deler; en fast del og en variabel del.

Dersom du har vannmåler, betaler du for den mengden vann du bruker.
Dersom du ikke har vannmåler, beregner kommunen vannforbruket ditt.

Vannmålerleie

Priser fra 1/1-2022
Vannmålerleie 2022
Dimensjon på vannmåleren Leiepris per år
Til og med 25 mm 393,04
26 - 50 mm 448,10
51 mm og større 785,01

Vannmålerleie - tilleggsgebyr

Pris fra 1/1-2022
Vannmåler - tilleggsgebyr/avlesningsgebyr 2022
Tilleggsgebyr Pris
Dersom du ikke leser av vannmålerstanden innen årlig oppgitt frist, og kommunen må lese av vannmåleren, faktureres du med et tilleggsgebyr 1.000

Vann- og avløpsgebyrer - variabel del

Priser fra 1/1-2022
Vann- og avløpsgebyrer - variabel del 2022
Forbruksgebyr inkl mva per år Pris
Vann per m3 8,37
Vann: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1.254,95
Vann: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 1.882,40
Vann: Hytter og boliger med sommerledning eller vannpost har stipulert forbruk 75 m3. 627,50
Avløp per m3 13,81
Avløp: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 2.071,00
Avløp: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 3.106,75
Avløp: Hytter og boliger med avløp som har stipulert forbruk 75 m3. 1.035,50
Abonnenter med vannmåler får forbruksgebyr etter faktisk forbruk.

Vann- og avløpsgebyrer - fast del

Priser fra 1/1-2022
Vann- og avløpsgebyrer - fast del 2022
Abonnementsgebyr (fast del) per år Vann inkl. mva Avløp inkl. mva
Hytte/fritidsbolig 1 548,69 2 341,24
Bolig <500 m2 1 548,69 2 341,24
Bolig m/ekstra leilighet 1 548,69 2 341,24
Pr. vannpost for hytter 1 548,69
Målt: 0 - 300 m3 1 548,69 2 341,24
Målt: 301 - 600 m3 1 548,69 2 971,14
Målt: 601 - 1 000 m3 1 548,69 5 942,32
Målt: 1 001 - 2 500 m3 1 548,69 11 884,83
Målt: 2 501 - 5 000 m3 3 055,98 22 283,25
Målt: 5 001 - 10 000 m3 6 107,67 44 566,87
Målt: 10 001 - 25 000 m3 11 207,06 89 133,78
Målt: 25 001 - 50 000 m3 28 526,68 222 834,46
Målt: 50 001 -75 000 m3 57 053,35 445 669,05
Målt: 75 001 - 100 000 m3 85 580,03 742 781,71
Målt: > 100 000 m3 114 107,78 891 338,05

Tilknytningsgebyrer

Lenke til oversikt over gebyrer for tilknytning til kommunalt vann og avløp

Forskrift