Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyr består av to deler; en fast del og en variabel del.

Dersom du har vannmåler, betaler du for den mengden vann du bruker.
Dersom du ikke har vannmåler, beregner kommunen vannforbruket ditt.

Vannmålerleie

Priser fra 1/1-2021
Vannmålerleie 2021
Dimensjon på vannmåleren Leiepris per år
Til og med 25 mm 344,17
26 - 50 mm 3892,38
51 - 150 mm 687,40

Vannmålerleie - tilleggsgebyr

Pris fra 1/1-2021
Vannmåler - tilleggsgebyr 2021
Tilleggsgebyr Pris
Dersom du ikke leser av vannmålerstanden innen årlig oppgitt frist, og kommunen må lese av vannmåleren, faktureres du med et tilleggsgebyr 1.000

Vann- og avløpsgebyrer - variabel del

Priser fra 1/1-2021
Vann- og avløpsgebyrer - variabel del 2021
Forbruksgebyr inkl mva per år Pris
Vann per m3 7,33
Vann: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1.099,50
Vann: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 1.649,25
Vann: Hytter og boliger med sommerledning eller vannpost har stipulert forbruk 75 m3. 549,75
Avløp per m3 13,28
Avløp: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1.992, 00
Avløp: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 2.988 ,00
Avløp: Hytter og boliger med avløp som har stipulert forbruk 75 m3. 996,00
Abonnenter med vannmåler får forbruksgebyr etter faktisk forbruk.

Vann- og avløpsgebyrer - fast del

Priser fra 1/1-2021
Vann- og avløpsgebyrer - fast del 2021
Abonnementsgebyr (fast del) per år Vann inkl. mva Avløp inkl. mva
Hytte/fritidsbolig 1 356,12 2 251,20
Bolig <500 m2 1 356,12 2 251,20
Bolig m/ekstra leilighet 1 356,12 2 251,20
Pr. vannpost for hytter 1 356,12
Målt: 0 - 300 m3 1 356,12 2 251,20
Målt: 301 - 600 m3 1 356,12 2 856,86
Målt: 601 - 1 000 m3 1 356,12 5 713,77
Målt: 1 001 - 2 500 m3 1 356,12 11 427,72
Målt: 2 501 - 5 000 m3 2 675,99 21 426,20
Målt: 5 001 - 10 000 m3 5 348,22 42 852,76
Målt: 10 001 - 25 000 m3 9 813,54 85 705,56
Målt: 25 001 - 50 000 m3 24 979,58 214 263,90
Målt: 50 001 -75 000 m3 49 959,15 428 527,93
Målt: 75 001 - 100 000 m3 74 938,73 714 213,19
Målt: > 100 000 m3 99 919,25 857 055,81

Tilknytningsgebyrer

Lenke til oversikt over gebyrer for tilknytning til kommunalt vann og avløp

Forskrift