Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyr består av to deler; en fast del og en variabel del.

Dersom du har vannmåler, betaler du for den mengden vann du bruker.
Dersom du ikke har vannmåler, beregner kommunen vannforbruket ditt.

Vannmålerleie

Priser fra 1/1-2024
Vannmålerleie 2024
Dimensjon på vannmåleren Leiepris per år
Til og med 25 mm 574,87
26 - 50 mm 655,40
51 mm og større 1 148,17

Vannmålerleie - tilleggsgebyr

Pris fra 1/1-2024
Vannmåler - tilleggsgebyr/avlesningsgebyr 2024
Tilleggsgebyr Pris
Dersom du ikke leser av vannmålerstanden innen årlig oppgitt frist, og kommunen må lese av vannmåleren, faktureres du med et tilleggsgebyr. 1000

Vann- og avløpsgebyrer - variabel del

Priser fra 1/1-2024
Vann- og avløpsgebyrer - variabel del 2024
Forbruksgebyr inkl. mva per år Pris
Vann per m3 12,24
Vann: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1836
Vann: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 2754
Vann: Hytter og boliger med sommerledning eller vannpost har stipulert forbruk 75 m3. 918
Avløp per m3 16,47
Avløp: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 2470,50
Avløp: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 3705,75
Avløp: Hytter og boliger med avløp som har stipulert forbruk 75 m3. 1235,25
Abonnenter med vannmåler får forbruksgebyr etter faktisk forbruk.

Vann- og avløpsgebyrer - fast del

Priser fra 1/1-2024
Vann- og avløpsgebyrer - fast del 2024
Abonnementsgebyr (fast del) per år Vann inkl. mva Avløp inkl. mva
Hytte/fritidsbolig 2 265,15 2 792,63
Bolig <500 m2 2 265,15 2 792,63
Bolig m/ekstra leilighet 2 265,15 2 792,63
Pr. vannpost for hytter 2 265,15
Målt: 0 - 300 m3 2 265,15 2 792,63
Målt: 301 - 600 m3 2 265,15 3 543,97
Målt: 601 - 1 000 m3 2 265,15 7 087,99
Målt: 1 001 - 2 500 m3 2 265,15 14 176,23
Målt: 2 501 - 5 000 m3 4 469,74 26 579,46
Målt: 5 001 - 10 000 m3 8 933,20 53 159,37
Målt: 10 001 - 25 000 m3 16 391,67 106 318,78
Målt: 25 001 - 50 000 m3 41 723,69 265 796,95
Målt: 50 001 -75 000 m3 83 447,38 531 594,04
Målt: 75 001 - 100 000 m3 125 171, 06 885 990,03
Målt: > 100 000 m3 166 896,32 1 063 188,02

Tilknytningsgebyrer

Lenke til oversikt over gebyrer for tilknytning til kommunalt vann og avløp

Forskrift

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Grimstad kommune (PDF, 712 kB)