Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyr består av to deler; en fast del og en variabel del.

Dersom du har vannmåler, betaler du for den mengden vann du bruker.
Dersom du ikke har vannmåler, beregner kommunen vannforbruket ditt.

Vannmålerleie

Vannmålerleie 2020
Dimensjon på vannmåleren Leiepris per år
Til og med 25 mm 341,44
26 - 50 mm 389,27
51 - 150 mm 681,94

Vannmålerleie - tilleggsgebyr

Vannmåler - tilleggsgebyr 2020
Tilleggsgebyr Pris
Dersom du ikke leser av vannmålerstanden innen årlig oppgitt frist, og kommunen må lese av vannmåleren, faktureres du med et tilleggsgebyr 1.000

Vann- og avløpsgebyrer - variabel del

Vann- og avløpsgebyrer - variabel del 2020
Forbruksgebyr inkl mva per år Pris
Vann per m3 7,27
Vann: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1090,50
Vann: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 1635,75
Vann: Hytter og boliger med sommerledning eller vannpost har stipulert forbruk 75 m3. 545,25
Avløp per m3 12,64
Avløp: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1896,00
Avløp: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 2844,00
Avløp: Hytter og boliger med avløp som har stipulert forbruk 75 m3. 948,00
Abonnenter med vannmåler får forbruksgebyr etter faktisk forbruk.

Vann- og avløpsgebyrer - fast del

Vann- og avløpsgebyrer - fast del 2020
Abonnementsgebyr (fast del) per år Vann inkl. mva Avløp inkl. mva
Hytte/fritidsbolig 1345,36 2144,00
Bolig <500 m2 1345,36 2144,00
Bolig m/ekstra leilighet 1345,36 2144,00
Pr. vannpost for hytter 1345,36
Målt: 0 - 300 m3 1345,36 2144,00
Målt: 301 - 600 m3 1345,36 2720,82
Målt: 601 - 1 000 m3 1345,36 5441,68
Målt: 1 001 - 2 500 m3 1345,36 10883,55
Målt: 2 501 - 5 000 m3 2654,75 20405,91
Målt: 5 001 - 10 000 m3 5305,78 40812,16
Målt: 10 001 - 25 000 m3 9735,65 81624,34
Målt: 25 001 - 50 000 m3 24781,33 204060,86
Målt: 50 001 -75 000 m3 49562,65 408121,84
Målt: 75 001 - 100 000 m3 74343,98 680203,03
Målt: > 100 000 m3 99126,24 816243,63

Tilknytningsgebyrer

Lenke til oversikt over gebyrer for tilknytning til kommunalt vann og avløp

Forskrift