Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyr består av to deler; en fast del og en variabel del.

Dersom du har vannmåler, betaler du for den mengden vann du bruker.
Dersom du ikke har vannmåler, beregner kommunen vannforbruket ditt.

Vannmålerleie

Priser fra 1/1-2020
Vannmålerleie 2020
Dimensjon på vannmåleren Leiepris per år
Til og med 25 mm 341,44
26 - 50 mm 389,27
51 - 150 mm 681,94

Vannmålerleie - tilleggsgebyr

Pris fra 1/1-2020
Vannmåler - tilleggsgebyr 2020
Tilleggsgebyr Pris
Dersom du ikke leser av vannmålerstanden innen årlig oppgitt frist, og kommunen må lese av vannmåleren, faktureres du med et tilleggsgebyr 1.000

Vann- og avløpsgebyrer - variabel del

Priser fra 1/1-2020
Vann- og avløpsgebyrer - variabel del 2020
Forbruksgebyr inkl mva per år Pris
Vann per m3 7,27
Vann: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1090,50
Vann: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 1635,75
Vann: Hytter og boliger med sommerledning eller vannpost har stipulert forbruk 75 m3. 545,25
Avløp per m3 12,64
Avløp: Bolig under 500m2 - stipulert forbruk på 150m3 1896,00
Avløp: Bolig m/en ekstra leilighet har stipulert forbruk 225m3 2844,00
Avløp: Hytter og boliger med avløp som har stipulert forbruk 75 m3. 948,00
Abonnenter med vannmåler får forbruksgebyr etter faktisk forbruk.

Vann- og avløpsgebyrer - fast del

Priser fra 1/1-2020
Vann- og avløpsgebyrer - fast del 2020
Abonnementsgebyr (fast del) per år Vann inkl. mva Avløp inkl. mva
Hytte/fritidsbolig 1345,36 2144,00
Bolig <500 m2=""> 1345,36 2144,00
Bolig m/ekstra leilighet 1345,36 2144,00
Pr. vannpost for hytter 1345,36
Målt: 0 - 300 m3 1345,36 2144,00
Målt: 301 - 600 m3 1345,36 2720,82
Målt: 601 - 1 000 m3 1345,36 5441,68
Målt: 1 001 - 2 500 m3 1345,36 10883,55
Målt: 2 501 - 5 000 m3 2654,75 20405,91
Målt: 5 001 - 10 000 m3 5305,78 40812,16
Målt: 10 001 - 25 000 m3 9735,65 81624,34
Målt: 25 001 - 50 000 m3 24781,33 204060,86
Målt: 50 001 -75 000 m3 49562,65 408121,84
Målt: 75 001 - 100 000 m3 74343,98 680203,03
Målt: > 100 000 m3 99126,24 816243,63

Tilknytningsgebyrer

Lenke til oversikt over gebyrer for tilknytning til kommunalt vann og avløp

Forskrift