Dyrevelferd

Det er dyreeier som har ansvar for at dyr har det bra, men Mattilsynet har ansvar for å ha tilsyn med at dyreeiere gjør jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke tar hånd om dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. Mattilsynet kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om nødvendig.

Les mer på nettsidene til Mattilsynet

Kontaktinfo

Bjørn Eilert Andersen
Fagansvarlig landbruk
Telefon: 37 25 03 64
Mobil: 971 71 034

Magne Ottersland
Landbruksrådgiver
Telefon: 37 25 03 63
Mobil: 975 14 446