Dyrevelferd

Det er dyreeier som har ansvar for at dyr har det bra, men Mattilsynet har ansvar for å ha tilsyn med at dyreeiere gjør jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke tar hånd om dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. Mattilsynet kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om nødvendig.

Les mer på nettsidene til Mattilsynet

Veterinærvakt i østre Agder

Ved akutt behov for dyrlege utenom ordinære åpningstid.

Telefon 37 69 99 99
Smådyrvakta i Aust-Agder

Kontaktinfo

Fagansvarlig skogbruk
Karl Christian Langevoll
Telefon: 47 85 31 83

Fagansvarlig jordbruk
Magne Ottersland
Telefon: 37 25 03 63
Mobil: 97 51 44 46