Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.
Dersom du 

Du finner skjema på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Velg skjema LDIR-360Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.