Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Du finner mer informasjon og skjema på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Velg skjema Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.