Landbruksvei

En landbruksvei omfatter skogsbilvei og traktorvei.
Det finnes en egen forskrift om bygging og godkjenning av veier til landbruksformål.
Lenke til forskrift hos Lovdata

Forskriften sier blant annet at bygging av nye landbruksveier og ombygging av eksisterende veier ikke kan iverksettes uten tillatelse fra kommunen. Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på eget skjema.

Det kan gis tilskudd til landbruksveier i klasse 3 og 7. Til godkjente veier kan det også benyttes skogfond til bygging og vedlikehold.

Søknadsskjema (nettsidene til Landbruksdirektoratet)

Det ligger mye god informasjon på www.skogsvei.no.

Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte en av våre ansatte i landbruksforvaltningen.

Kontaktinfo

Fagansvarlig skogbruk
Karl Christian Langevoll
Telefon: 47 85 31 83

Fagansvarlig jordbruk
Magne Ottersland
Telefon: 37 25 03 63
Mobil: 97 51 44 46