Landbruksvei

Det finnes en egen forskrift om bygging og godkjenning av veier til landbruksformål. En landbruksvei omfatter skogsbilvei og traktorvei.
Søknad om bygging av slike skal det søkes om på fastlagt skjema.

Til landbruksveier i klasse 3 og 7 kan det gis tilskudd. Til godkjente veier kan det også benyttes skogfond til bygging og vedlikehold.
Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte landbruksforvaltningen.

Lenke til forskrift hos Lovdata.

Kontaktinfo

Bjørn Eilert Andersen
Fagansvarlig landbruk
Telefon: 37 25 03 64
Mobil: 971 71 034

Magne Ottersland
Landbruksrådgiver
Telefon: 37 25 03 63
Mobil: 975 14 446