Plantevernmidler i landbruket

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø. Mattilsynet har også tilsyn med at plantevernmidler selges og brukes slik regelverket sier.

Sprøytesertifikat må godkjennes av kommunen.

Les mer på nettsidene til Mattilsynet.

Tilleggsautorisasjon for gnagermidler

Forutsetningen for å få autorisasjon for gnagermidler er at du

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom og i veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i for eksempel åker. 

Les mer på nettsidene til Statsforvalteren i Agder

Har du spørsmål?

Landbruksavdelingen

Fagansvarlig skogbruk
Karl Christian Langevoll
Telefon: 47 85 31 83

Fagansvarlig jordbruk
Magne Ottersland
Telefon: 37 25 03 63
Mobil: 97 51 44 46