Etablerer- og kunnskapsprøver

Arendal kommune gjennomfører kunnskapsprøver i alkoholloven (salg og skjenking) og serveringsloven (etablererprøven). Avtalen innebærer at Arendal kommune ivaretar Grimstad kommunes plikter når det gjelder gjennomføring av kunnskapsprøver.

Arendal kommune gjennomfører bare selve prøvene for Grimstad kommune. Det betyr at alle andre spørsmål som gjelder bevillinger i Grimstad må rettes bevillingsansvarlig i Grimstad kommune. 

Lenke til Etablerer- og kunnskapsprøvene på nettsidene til Arendal kommune.

Kontaktinfo

Aud Helen Moe
Førstekonsulent

Telefon: 37 25 03 71
Mobil: 94 82 92 16
E-post
aud.helen.moe@grimstad.kommune.no