Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk.

Størrelse på gebyret avhenger av hvor mange liter alkohol som ble solgt foregående år, og forventet alkoholsalg inneværende år.

Frist for å levere omsetningsoppgaven er 15. mars hvert år.

Omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk