Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å få serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv.

Bevillingssøker må straks søke om godkjenning av ny daglig leder ved endringer. Dokumentasjon på bestått etablererprøve må legges ved søknaden.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt.

Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige bilag er sendt inn.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

  • Firmaattest
  • Beskrivelse av stedets beliggenhet
  • Skisse/tegning av serveringsarealet
  • Tilsynsrapport fra brannvesenet. Rapporten må ikke være eldre enn ett år og være uten avvik.
  • Leiekontrakt

Søknadsskjema

Du må søke på elektronisk søknadsskjema:

Søknad om serveringsbevilling

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Kommunen skal behandle bevillingssøknaden så raskt som mulig og senest innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, brannvesenet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søkanden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Endrede vilkår

  • Dersom du allerede har serveringsbevilling, men skal søke om endrede vilkår, må du bruke skjemaet under.
  • Bevillingssøker må straks søke om godkjenning av ny styrer ved endringer. Dokumentasjon på bestått etablererprøve må legges ved.

Serveringsbevilling - endrede vilkår

Lover og regler

Kontaktinfo

Aud Helen Moe
Førstekonsulent

Telefon: 37 25 03 71
Mobil: 94 82 92 16
E-post
aud.helen.moe@grimstad.kommune.no