Torgsalg/gatesalg i Grimstad

I Grimstad kommune er det Grimstad min by som har ansvar for torg- og gatesalg.
Dersom du har spørsmål, må du kontakte dem.

Kontaktinformasjon til Grimstad Min By

Mobil 977 98 246
post@grimstadminby.no

Gatesalg på 17. mai

Formannskapet vedtok i mars 2013  følgende: "17.mai komiteen gis mandat til å tillate gatesalg 17. mai, kun til frivillige organisasjoner på kommunale eiendommer som skoleområder o.l. og i Grimstad sentrum ref. området som Grimstad Min By forvalter på vegne av kommunen."

Det er 17. mai-komiteen som har ansvar for å tillate frivillige lag og foreninger å ha gatesalg på 17. mai på kommunale eiendommer som skoleområder o.l. og i Grimstad sentrum.
Søknadsfrist: 10. mai hver år.

Søknaden sendes på e-post til Grimstad Min By; dagligleder@grimstadminby.no.

Forbud mot heliumballonger

Formannskapet i Grimstad har vedtatt følgende:

  1. Det forbys salg og omsetning av heliumballonger på kommunal grunn.
  2. Kommunen forsøker å få bredest mulig tilslutning til forbudet i hele kommunen.

Forbudet ble vedtatt i formannskapsmøtet 24. januar 2019.