Feiing og tilsyn av piper og ildsteder

Kommunen skal sørge for at fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feid og kontrollert ved behov. Hvor ofte vi kommer blir vurdert ved hvert besøk og justert ut ifra mengden av sot, og risiko. Under tilsynet sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing.

Når kommer brannforebyggeren?

Før du får besøk av brannforebyggeren, vil du bli varslet med en SMS-melding. Som regel vil du få denne meldingen fra 3 til 7 dager før besøket. Dette gjelder både ved feiing og tilsyn.

Brannforebyggeren vil sende deg en SMS om besøket fra telefonnummer 59 44 10 41. Dette er ikke brannforebyggerens eget telefonnummer, men et telefonnummer tilknyttet varslingstjenesten som benyttes. 

Vi forsøker så langt som mulig å tilpasse besøket slik at det passer huseieren. På SMS-meldingen finner du kontaktinformasjon til den brannforebyggeren som kommer på besøk til deg. 

Er du usikker på om vi har riktig kontaktinformasjon om deg?
Sjekk hvilket telefonnummer vi har registrert på deg. 

Feiing av bolig og fritidsbolig

Bolig

Det vil gjøres en individuell risikovurdering av boligen din. Dette er avgjørende for behovet for feiing/tilsyn og hvor ofte dette skal utføres. 

Fritidsbolig

Kommunen er pålagt å feie og føre tilsyn med fritidsboligen din, på lik linje som med vanlig bolig. Fritidsboliger skal risikovurderes på lik linje med boliger, slik at frekvensen på feiing og tilsyn bestemmes ut fra dette. Du faktureres for denne tjenesten på faktura for kommunale eiendomsgebyrer.

Som et viktig ledd i risikovurderingen, vil du være en viktig bidragsyter for å gi  opplysninger og fakta om ildsted, fyringsfrekvens m.m. Innhentingen av disse opplysningene vil kunne variere fra kommune til kommune.

Trenger du råd av en feier?

Det er mulig å søke råd hos feier når det gjelder alle forhold av brannforebyggende karakter som gjelder boligen din.

Hva koster feiing og tilsyn?

Prisen følger selvkost prinsippet og vedtas årlig av kommunestyret.

Feiing - priser 2024
Tjeneste Pris inkl mva
Ordinær feiing 572,08
Feiing pr. ekstra pipeløp 342,43
Feiing nærings- og industri bygg 281,63
Feiing pr. ekstra pipeløp nærings- og industribygg 248,56

Nytt ildsted

Nytt ildsted må meldes til feiertjenesten.