Bestille eiendomsinformasjon

Kart over Grimstad

Vår kartløsning gir deg mulighet til å finne informasjon om din eiendom, lage situasjonskart til bruk i byggesøknader, gi oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner, vann- og avløpsinformasjon, detaljkart, sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto(flyfoto) for Grimstad kommune. Selvbetjeningsløsningen er gratis. 

Gå til Grimstadkart

Bestille eiendomsinformasjon

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen Grimstadskart, kan du bestille og betale for eiendomsinformasjon. Du kan blant annet bestille: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • målebrev
  • matrikkelrapport
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner

Slik bestiller du

Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Ambita

Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Eplassen

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort. Hva det vil koste finner du på leverandørens side.

For meglere

Last ned informasjonsskriv om meglerpakke. (PDF, 522 kB)

Se dine dokumenter på Min side

På Min side kan du se dokumenter og informasjon om dine eiendommer. 

Logg inn på Min side