Grensepåvisning

Dersom det finnes et matrikkelbrev eller målebrev med tilfredsstillende kvalitet over eiendommen, men noen av grensemerkene er kommet bort/mangler, kan du be om at oppmålingsenheten, mot betaling, setter ned nye grensemerker der dette er mulig.

Hvordan går jeg fram?

Du må sende inn rekvisisjon for å be om grensepåvisning.
I tillegg må du sende med et kart med angivelse av hvilke grensepunkter som skal satt på plass.

Rekvisisjonsskjema (PDF, 110 kB)

Hva koster det?

Priser for oppmåling