Bergemoen Syd næringsområde

Høring og offentlig ettersyn Frist for merknader er 13.05.22.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for nytt næringsområde.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 13. mai 2022.