Bergemoveien 30

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 22.08.21.

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for videre utvikling og drift av bilforretning på Bergemoen.

Planen erstatter delvis eksisterende reguleringsplan for JERNBANELINJA ØYGARDSDALEN – GJÆRBRØNDEN, Plan ID 55, vedtatt 24.8.2000

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 22.august 2021.