Bergimellom

Vedtatt reguleringsendring. Klagefrist er satt til 05.08.23.

Formål

Formålet med planen er å omregulere eiendommen gnr/bnr 82/104 - slik at ny reguleringsplan blir i samsvar med dagens bruk (næringsformål).

Formålet med endring vedtatt 11.07.23 er å endre deler av landbruksformål "LL" til industriformål "BI". 

Klageadgang

Kommunedirektørens vedtak om endring kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 5. august 2023