Brunåsen, Støle

Nytt vedtak etter klagebehandling. Frist for klage er 09.10.23.

Formål

Hovedformålet med detaljreguleringen er å legge til rette for til inntil 74 boenheter med variert småhusbebyggelse. Adkomst til boligfeltet etableres via samleveien Stølehalvøya.

Etter klagebehandling har kommunestyret fattet nytt vedtak.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: 
postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 9. oktober 2023.