Campus Grimstad Arena - del av BA3

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av friidrettshall med tilhørende infrastruktur, adkomst og parkering