Campus Grimstad Arena

Formål

Formålet er hovedsakelig å regulere området for friidrettshall, men også for forretning/kontor/tjenesteyting. Funksjoner som parkering og overvannshåndtering er lagt til offentlige trafikkområder.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende tre måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 12. mars 2016.