Campus Grimstad B/A3 syd

Vedtatt plan. Klagefrist er 10.10.22

Formål

Hensikten er å tilrettelegge for bebyggelse for kontor, undervisning/forskning og mulighet for etablering av svømmehall. Kjøreadkomst til området vil være via ny rundkjøring på toppen av Terje Løvåsvei, regulert i detaljregulering for Tønnevoldskogen.  

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 10. oktober 2022