Campus Grimstad I4-Helse

Endring vedtatt. Frist for klage er 20.09.21.

Formål

Endringen gjelder kun en mindre del av gjeldende plan; del av sone I. Området som omfattes av endringen gjøres om til sone III der hensikten er å gi mulighet for utkragning over byggegrense i et hjørne av planlagt bebyggelse, samt økning i høyden på 1 meter.  

Klageadgang

Vedtaket kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 20. september 2021