Campus park

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 06.01.24.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for park.

Kommunestyret har vedtatt å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn med tilleggspunkter.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 6. januar 2024