Del av Holbekk, Bergemoveien 60

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 10.01.22.

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for 8 leiligheter fordelt på to bygg på eiendommen med adresse Bergemoveien 60.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 10.januar 2022