Feviktun

Formål

Detaljreguleringen legger opp til utbygging av offentlig eller privat tjenesteyting og boliger i et område nordøst for Fevik bo- og omsorgssenter på Fevik.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en annen med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage er 18. juli 2016

Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Fylkesmannen og sendes til Grimstad kommune, postboks 123, 4891 Grimstad eller pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no