Frivoldhaven

Vedtatt detaljregulering. Frist for klage er 20.05.23.

Formål

Hovedmålet for planen er tilrettelegging for boligutvikling for personer med nedsatt funksjonsevne. Det legges også til rette for vanlige leiligheter i to-tre av de fire delområdene. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: 
postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 20. mai 2023