Groheim

Detaljregulering vedtatt. Klagefrist er 25.07.20

Formål

Pollen bygg & eiendom og Tyholmen Arkitektkontor AS fremmer på vegne av Aktiv Eiendom Sør AS detaljregulering for Groheim. Planforslaget omfatter eiendommen 1/1.

Planforslaget legger opp til høy utnytting med en slags gatelignende struktur og småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer. Bebyggelsen er variert med 22 leiligheter, 10 eneboliger og 22 «tårnhus».

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 25. juli  2020