Holviga skole

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 17.06.24.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for nytt skolebygg for Holviga barneskole. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 17. juni 2024