Homborsund brygge og nærmiljøsenter

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 28.06.21.

Formål

Formålet med planleggingen er å legge til rette for et nærmiljøsentrum med dagligvarebutikk, kontor, servicenæring og boliger, en utvidelse av småbåthavnen samt tilrettelegging for gangarealer og turstier langs sjøen

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 28.juni 2021.

Digitalt informasjonsmøte

Grimstad kommune inviterer til digitalt informasjonsmøte onsdag 2. juni kl. 18.00 – 19.00. Plan-, miljø- og landbruksenheten og forslagstiller orienterer og svarer på spørsmål.  Hensikten er å informere om planprosessen for detaljregulering og orientere om tiltakene som er under planlegging. Påmelding og spørsmål i forkant sendes til stefan.jonsson@grimstad.kommune.no senest mandag 31. mai.
Spørsmål kan også stilles i kommentarfeltet underveis i møtet.