Klomreheia - del av

Grimstad kommunestyre har i møte 29.02.16, sak 19/16, vedtatt detaljreguleringsplan for del av Klomreheia, gnr 7 bnr 16 med tilhørende bestemmelser.

Formål

Planen omfatter eiendommen 7/16 og tilrettelegger for etablering av to nye boligtomter.

Merknader/frist

Har du merknader til vedtaket må det sendes skriftlig innen 2. mai 2016.

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 2. mai 2016

Klage sendes skriftlig til Fylkesmannen og sendes via Grimstad kommune, Teknisk utvalg, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD eller pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no.

Krav om erstatning etter ny Plan- og bygningslov §15-3, eller krav om innløsning etter samme lovs § 15-2, må settes fram skriftlig overfor kommunen innen 3 år (09.04.19).