Lille Imås

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 11.04.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med inntil 54 boenheter. Planen erstatter  reguleringsplan for Lille Imås som ble vedtatt 16.12.13

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 11. april 2020