Linnheia B2, B3 og BFB1

Vedtatt detaljregulering. Frist for klage er 11.03.23

Formål

Formålet med reguleringen er å detaljregulere feltene B2, B3, BFB1og a_N1 i områderegulering for Linnheia. Det legges til rette for boligbebyggelse i B2 og B3, nærmiljøanlegg i a_N1 og barnehage i BFB1. Tilgrensende friområder til de ulike feltene, og tilhørende infrastruktur inngår også i reguleringen.

 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: 
postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 11.mars 2023