Moneheia, Støle

Offentlig ettersyn. Høringsfrist er 11.06.22.

Formål

Planforslaget har til hensikt å tilrettelegge for etablering av boliger og bryggeanlegg. Teknisk utvalg behandlet saken 2.mars 2021 og vedtok en rekke punkter som må følges opp før utlegging til offentlig ettersyn. Punktene er fulgt opp i dokumentene som legges ut. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 11. juni 2022