Moy Moner Grimstad, 39/45

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 22.10.23.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for dagligvarebutikk, mulighet for kontorer og utvidelse av eksisterende næring. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 22. oktober 2023.