Moysand familiecamping

Formål

Reguleringsplanen legger til rette for utvidelse av campingområde, mulighet for bygging av nytt servicebygg samt økt tilrettelegging for allmennhetens interesser.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende tre måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 23. mai 2016.