Osterkilen

Det meldes om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 09.11.218

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ca. 40 nye bryggeplasser med tilhørende bilparkering.

Har du merknader til planarbeidet?

Innspill kan sendes til forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon.

Frist for innspill

Fristen for innspill er satt til 9. november 2018