Raet nasjonalpark

Fra høsten 2013 er det arbeidet mot et verneforslag av Raet nasjonalpark. Verneforslaget gjelder både nasjonalparken og landskapsvernområdene Hove på Tromøya i Arendal og Søm på Hasseltangen/Søm i Grimstad.