Roligheda småbåthavn

Planforslag legges ut på offentlig ettersyn. Frist for merknader er 21.03.20

Formål

Formålet med reguleringen er å legge til rette for ny småbåthavn, ny adkomstvei og boliger.

Område

Planområdet er en del av vestsiden av Vikkilen

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 21.mars 2020