Smørsund - Vesterled 15

Forslag til detaljreguleringsplan for Smørsund, Vesterled 15. 

Formål

Formålet er å legge til rette for 51 boenheter i to leilighetsbygg med 5 etasjer.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for innspill

Fristen for eventuelle merknader/uttalelser er satt til 2. april 2024.

Dokumenter