Solbakken allé - Vik

Detaljreguleringsplan for Solbakken allé med plan-ID 342 er blitt vedtatt av kommunestyret.

Siste behandling

Ikraftsatt
Vedtatt plan. Frist for å klage er 15.04.24

Formål

Forslaget utgjør den siste utbyggingsetappen av boligfeltet Vikheia på Vik. Adkomst til området foreslås i samsvar med gjeldende plan, via dagens veistruktur innenfor Vikheia, fra fv. 420. Forslaget legger til rette for 16 boenheter, hoveddelen som eneboliger.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse.

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 15. april 2024.

Dokumenter