Støleveien 170

Vedtatt detaljregulering. Frist for å klage er 15.11.22

Formål

Hovedformålet med detaljreguleringen er å legge til rette for 5 eneboliger med adresse Støleveien 170.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: 
postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 15. november 2022