Toppen, Opplandsveien

Det varsles om mindre endring av reguleringsplan for Toppen, Opplandsveien.

Formål

Det er søkt om å gjøre mindre endringer av vedtatte reguleringsplan for Toppen, Opplandsveien. Endringene beskrives i vedlagte varslingsbrev.

Eventuelle merknader til endringene sendes til arkitektkontoret Sverre Halvorsen innen 9. november 2016.