Vikshei

Ikke godkjent plan

Formålet med planen var å legge til rette for bygging av 6 boliger.

Kommunestyret behandlet saken i møte den 25.04.16, og planforslaget ble ikke vedtatt.