Brunåsen, Støle

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 28.01.22

Formål

Hovedformålet med detaljreguleringen er å legge til rette for til sammen 69 boenheter med variert småhusbebyggelse. Adkomst til boligfeltet etableres via samleveien Stølehalvøya.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 28. januar 2022